Halkla İlişkiler Nedir? filiz balta peltekoğlu / Mediacat / Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik / Rota Yayınları

Halkla İlişkiler Nedir?

filiz balta peltekoğlu

Yazar:             Filiz Balta Peltekoğlu
Yayın Evi:       Beta Basım Yayım
Baskı Tarihi:   2007

Arka Kapak

HALKLA İLİŞKİLER NEDİR?-İtibar yönetimi-Sponsorluk-Etkinlik yönetimi-Kriz iletişimi-Uygulama-Yeni medya-Pazarlama iletişimi-Kurum kimliği-Lobicilik-Gerilla PR
Eski Türkler ve Osmanlı’da Halkla İlişkiler

Yazar:            Emine Kazan
Yayın Evi:      Yakamoz Yayınları
Baskı Tarihi:  2007
Arka Kapak

Tarih boyu ‘göçebe’ yaşamı sürmüş Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ve burada yarım asırdan fazla bir zaman ‘devlet’ olarak kalması, her açıdan hem ilgi çekici hem de hayret vericidir.Pek çok tarihçi için ise bu tablo, bir ‘hazine’ görünümündedir. Türklerin tarihi araştırılırken, onların birbirleriyle kurdukları iletişimde, diğer milletlerden şaşırtıcı bir biçimde farklı davranışlar sergilediğini göz ardı etmek doğru olmaz.İşte, Eski Türkler ve Osmanlı Devleti’nin yapısındaki hiyerarşinin, ‘yöneten-yönetilen’ arasındaki mükemmel uyumla birlikte nasıl şekillendiğini; yüzyıllarca ayakta kalmayı başarmış olan Türklerde ‘halkla ilişkiler’ dişlilerinin nasıl çalıştığını elinizde tuttuğunuz bu kitapta bulacaksınız.
Kuramda ve Uygulamada Halkla ilişkiler

Yazar:             Prof. Dr. Alaeddin Asna
Yayın Evi:       Pozitif Yayıncılık
Baskı Tarihi:   2006
Arka Kapak

Bu kitap okuyanı P.R. uzmanı yapıverecek bir tılsım kutusu değildir. P.R. uzmanı olmak, kitapta verilen temel blgilere, deneyimi, sabrı, düş kırıklıklarını, heyecanları, yeni yöntemleri ve gelişmeleri ekleyerek edinilen birikimleri gerektirir.Bu kitap, uygulayıcılara, mesleğe ilgi duyanlara ve halkla ilişkiler öğrencilerine P.R. konusunda temel bilgiler vermeyi amaç edinilerek hazırlandı.
Halkla İlişkilerin El Kitabı

Yazar:             Alison Theaker
Yayın Evi:       Mediacat
Baskı Tarihi:   2006

Tüketiciyle tek taraflı iletişim kurmanın devri geçti. Etraf, herkesten iyi olduğunu söyleyen markaların pazarlama mesajlarıyla dolu ama kimsenin bu mesajlara aldırdığı yok. İnsanlar artık daha samimi ve beklentilerini daha çok dikkate alan markaların mesajlarına kulak kabartıyor.Samimi ve karşılıklı iletişim kurmanın en iyi ve en vazgeçilmez yolu halkla ilişkiler ama bu insani ve sıcak iletişim yönteminden doğru bir şekilde nasıl yararlanılabileceğini gösteren kitapların sayısı çok az.Alison Theaker tarafından yazılan bu kitap, halkla ilişkiler faaliyetlerinden yararlanarak iletişim çalışmalarına samimiyet ve güç kazandırmak isteyenlere yol gösteriyor. Halkla ilişkiler teorisinden beslenen ve bu teoriyi farklı alanlardan vaka incelemeleriyle destekleyen kitap, halkla ilişkilere dair kapsamlı bir rehber niteliğinde.Finansal halkla ilişkiler, Global Pr, online promosyon PR etiği gibi birçok konuyu ele alan kitap, global şirketlerden küçük şirketlere, yerel yönetimlerden hayır organizasyonlarına kadar birçok kuruma halkla ilişkilerden yararlanmanın inceliklerini anlatıyor.

Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik

Yazar:             James E. Grunig
Yayın Evi:       Rota Yayınları
Baskı Tarihi:   2005

Arka Kapak

…Ülkemizde iletişim alanında belki de eksikliği en çok hissedilen şey sağlam bir kavramsal altyapı. Bu konuda dünyanın en önemli akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. James E. Grunig liderliğinde kaleme alınan bu kitabın, başta bu alanda eğitim gören üniversite öğrencileri ve sektör çalışanları olmak üzere, iş dünyasından siyasete, sivil toplum kuruluşlarından kamu yönetimine kadar çok farklı alanlarda iletişim yönetimi ile ilgili herkese yararlı olacağını umuyoruz…

Uluslar arası Halkla İlişkiler

sema.jpg
Yazar : Sema Becerikli
Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım
Baskı Tarihi : 2006

Arka Kapak
Bu kitap, uluslararası halkla ilişkiler alanı ve uluslararası alanda farklı ekonomik, siyasal ve kültürel yapılara sahip ülkelerin halkla ilişkiler tarihinin incelendiği bir çalışmadır.

Halkla İlişkilerin ABC’si

anthony.jpg

Yazar: Anthony Davis
Yayın Evi: Mediacat Yayıncılık
Baskı Tarihi: 2006
Arka Kapak
İnsanlara doğrudan seslenmeyi tercih eden halkla ilişkiler disiplinin en büyük sermayesi nitelikli insan gücü. PR Konusundaki bilgileri basit, anlaşılır ve kolayca uygulamaya geçirebilecek şekilde okurlara sunmayı amaçlayan Halkla İlişkilerin ABC’Sİ, Türkiye’de geleceğin mesleği diye anılan halkla ilişkiler konusunda bir başucu kitabı olma iddiasında.

Halkla İlişkilerde Medya Yönetimi

medya-yonetimi.jpg

Yazar Ece Çöklü
Yayın Evi Set Systems

Arka Kapak

İş ve iletişim dünyasında yaşanan mesaj karmaşasında, halkla ilişkiler yönetimi sayesinde farklı ve doğru bir kurumsal algılanma nasıl sağlanabilir?* Günümüzün gelişen iletişim teknolojileri ve artan talepler, halkla ilişkilerde medya iletişimin doğasını ve niteliğini nasıl etkilemektedir? Teknoloji uyumlu halkla ilişkiler çalışmaları neleri kapsamaktadır?* Yeni medya teknolojileri halkla ilişkilerin etki alanını ve dolayısıyla kurumsal itibarı nasıl kuvvetlendirmektedir?* Halkla ilişkiler (PR) fonksiyonu, medyada kendi kurumuyla ilgili haberini yönetebilir mi? * Medya mensubu ve PR profesyoneli arasında, uzun vadeli ve sağlıklı bir eşgüdüm yaratan bir çalışma ortamı nasıl sağlanabilir?* Halkla ilişkiler yöntemiyle, kurumsal mesajlar ve medya ölçümlenebilir mi? Halkla ilişkilerde medya planlama ve ölçümleme nedir?* Medya desteği alan halkla ilişkiler krizleri atlatmayı değil, yönetmeyi nasıl başarabilir?* İletişim meslekleri çatısı altındaki etik değerler ve mesleki bildirileri nelerdir?Bu kitapta, yukarıdaki soruların yanıtlarından yola çıkılarak, halkla ilişkiler yönetiminin temel dayanaklarından olan MEDYAYI YÖNETMEK kavramı ya da sağlıklı MEDYA YÖNETİMİ ele alınmakta ve halkla ilişkiler(PR) – medya ilişkileri ekseni incelenmektedir. Planlı ve etik değerler çerçevesinde yürütülen medya ile ortak çalışmaların, kuruluşların itibar yönetimini nasıl karşıladığı, doğru algılama yönetiminin nasıl sağlandığı, yani halkla ilişkilerin gücü bu kitapta medya ilişkileri üzerindeki tüm konular doğrultusunda okuyucuya sunulmaktadır.

Bir Pr’cının Meslek Anıları

prci.jpg

Yazar Alaeddin Asna
Yayın Evi Mediacat
Baskı tarihi 2004

Arka Kapak

Halkla ilişkiler günümüzün en gözde mesleklerinden biri ve önemi gün geçtikçe artıyor. Tüm dünyada kurumlar, insanlarla karşılıklı yarara dayalı, yakın ve samimi bir iletişim kurmak için bütçeleri içinde halkla ilişkilijr faaliyetlerine ayırdıkları payı sürekli artırıyorlar. Bu arada halkla ilişkiler mesleği, etkinliklerini çeşitlendirerek gelişimini sürdürüyor.Dünyada yaşanan bu gelişmeler. Türkiye’ye de yansıyor. Gerçekleştirilen halkla ilişkiler çalışmalarına baktığımızda yaşanan evrimi gözlemlemek mümkün. Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğinin kaydettiği bu gelişimi daha iyi anlamak ve bu gelişim içinde aktif bir rol; almak için ülke şartlarını ve bu şartlar içinde halkla ilişkiler mesleğinin geçmişten bugüne kadar nasıl yürütüldüğünü bilmekte büyük yarar var.Halkla ilişkiler mesleğinin Türkiye’deki duayeni Alâeddin Aşna bu kitabında, Türkiye’de halkla ilişkilerin başlangıçtan bugüne k adar yaşadığı gelişimi kişisel deneyimleriyle harmanlayarak okurun ilgisine sunuyor. İletişimle ilgilenen herkesin bu değerli mesleki deneyimlerinden öğreneceği çok şey var.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

ebru.jpg

Yazar         Yrd. Doç. Dr. Ebru Özgen
Yayın Evi   Mavi Ağaç
Baskı Tarihi 2006

Arka Kapak

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri” adlı çalışmayı teorik anlatılardan yola çalışmaları ya da bu konudaki politika ve düşünceleri araştırarak,konuyu hem akademik açıdan hem de uygulama açısından sunmanın daha etkili olabileceğini düşünerek ve elbette bazı eksikliklerin de olabileceğini bilerek hazırladım. Her yeni çalışmanın bir önceki çalışmadan daha üstün ve eksiksiz olması,akademik alt yapının her geçen gün daha da kusursuzlaşması için bir temel teşkil edeceği gerçeğinden yola çıkarak çalışmamın,içinde yaşadığı topluma karşılık beklemeden hizmet etme bilincini geliştirmesi ya da bu bilinci özendirmesi dileğiyle…

Kurum Kimliği

kimlik.jpg
Yazar :  Ayla Okay
Yayın Evi : MediaCat Yayınları
Baskı Tarihi : 1999
Arka Kapak :
•  Kurum kimliği çoğu kez tutarlı bir “vitrin” gibi algılanır. Yalnıcza kurumun çeşitli görsel unsurlarının bir yeknesaklığı yansıtmasının bile “kurum kimliği” olarak adlandırıldığını görürüz.
•  Oysa kurum kimliği: kurum felsefesi, kurumsal tasarım, kurumsal iletişim ve kurumsal davranışı da kapsayan, kurumlar açısından yaşamsal öneme sahip bir kavramdır.
•  Ayla Okay, konuyla ilgili dünya literatürünün kapsamlı bir incelemesine dayanan bu çalışmasında kurum kimliğini, tüm unsurları ve etkileşim içerisinde olduğu alanlarıyla ortaya koyuyor.

Halkla İlişkiler ve Medya

hi-ve-medya.jpg
Yazar :  Aydemir Okay – Ayla Okay
Yayın Evi : MediaCat Yayınları
Baskı Tarihi : 2005
Arka Kapak :
•  Kurumların medyayla ilişkiler kurma sürecinde kullandıkları yöntemlerden en uygun olanını seçerken dikkat etmeleri gereken “gerekli ayrıntılar” bulunmaktadır.
•  Bu ayrıntılar gözetildiği sürece kurumların medya tarafından kaale alınma ve daha da önemlisi saygı görme katsayısı sürekli olarak artacaktır.
•  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aydemir Okay ve Yrd. Doç. Dr. Ayla Okay, halkla ilişkiler ve medya arasındaki ilişkiyi, halkla ilişkiler cephesinden ele alarak kuruluşların medyayla ilişkileri boyutunda kılavuz görevi görecek bir kitaba imza attılar: Halkla İlişkiler ve Medya.
•  Yapılan faaliyetlerden basını haberdar etmenin geçerli yolları; bir basın gezisi düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler; basın toplantılarında atlanmaması gereken ayrıntılar ve bir kurumun halkla ilişkiler departmanından medyaya uzanan köprünün sağlam inşa edilmesine ilişkin daha birçok püf noktası. Halkla İlişkiler ve Medya da.
•  Halkla İlişkiler sektörünün mevcut ya da müstakbel tüm çalışanları için…

Halkla İlişkiler / Bir Gerilla Savaşı

gerilla.jpg
Yazar :  Michael Levine
Yayın Evi : Rota Yayınları
Baskı Tarihi : 2003
Arka Kapak :
Halkla İlişkiler / Bir Gerilla Savaşı (Kablolu Dünyada) Michael Levine’ın efsanevi halkla ilişkiler sokak savaşı taktiklerini İnternetin geniş kullanım alanına aktarıyor. Yeni iş kuranlar, girişimciler ve en az para ile kendilerini en iyi şekilde tanıtmak isteyen herkes bu halkla ilişkiler manifestosunun herhangi bir sayfasını açtığında hiç para harcamadan şunları öğrenebilecektir:
o Yazılı ve görsel basının bir zamanlar aşılamaz olan duvarlarını yıkıp geçmenin kanıtlanmış teknikleri,
o Bir uzman olarak tanınma ve bundan yararlanma stratejileri,
o Web dünyasında yer alacak dikkat çekici bir basın duyurusu yazmanın ve bu duyuruyu alıcılarının özelliklerine göre hazırlamanın ipuçları.
Herkes için hareketli, eğlenceli ve yararlı bir kaynak olan Halkla İlişkiler: Bir Gerilla Savaşı (Kablolu Dünyada), daha az maliyet ile kendi halkla ilişkiler kampanyanızı hazırlamanızda ve düşünebileceğinizden çok daha iyi sonuçlar elde etmenizde size yardımcı olacaktır.

Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları

aydede.jpg
Yazar : Ceyda Aydede
Yayın Evi : MediaCat Yayınları
Baskı Tarihi : 2002
Arka Kapak :
Ceyda Aydede, halkla ilişkilerin değişen yüzünü ve değişimin uygulamaya nasıl yansıdığını gösteriyor bu kitapta. Etkili bir halkla ilişkiler kampanyası için bilmeniz, yapmanız ve yapmamanız gereken her şeyi anlatıyor.
Kriz Geliyorum Der! Kriz İletişimi ve Yönetimi

kriz-yon.jpg
Yazar :  Salim Kadıbeşegil
Yayın Evi : MediaCat Yayınları
Baskı Tarihi : 2002
Arka Kapak :
… Özellikle kriz ortamlarında, “doğru anlaşılmak”, “güvenilir olmak”, “toplumsal duyarlılıkları dikkate almak”, müşteri, yönetim, insan kaynakları, yatırımcı değerleri yaratmak açılarından “ölüm-kalım” meselesi haline dönüşebilmektedir. Kimi zaman tartışma ortamlarında krizlere, fırsat gibi “eş anlam” yüklemeye kalkılıyor olmasının altında bu iş sonuçlarına yönelik yaklaşımlar mevcuttur. Çünkü, fırsatlar bu değerlerle buluşulabilecek bir yönetim anlayışının sergilenmesindedir.
Yayının içeriği ile ilgili başta internet ortamı olmak üzere çok sayıda kaynak incelenmiştir. İşi, özellikle kriz yönetimi olan şirketlerin, kuruluşların sayfaları derinliğine incelenmiş ve dünya örnekleri analizlerinden yararlanılmıştır. Ülkemizde de sık sık medyada ve internet ortamında karşılaştığımız örneklerden hareket ederek yorum- analizler yapılmıştır. Dip notlar, konuya derinliğine ilgi duyanlar için kapsamlı bilgi verecek şekilde düzenlenmiştir.

Etkinlik Yönetimi

etkinlik.jpg
Yazar :  Aylin Pira
Yayın Evi : MediaCat Yayınları
Baskı Tarihi : 2004
Arka Kapak :
“Hadi gelin bir halkla ilişkiler etkinliği yapalım…”
“Tamam yapalım…”
“Ne yapalım?”
“Eeee… Şey yapalım…”
“Tamam şey yapalım anlaştık? Peki nasıl yapalım?”
“Ne demek nasıl yapalım. Bayağı yapalım işte…”
“Yaa bayağı yapalım ne demek? Kampanya bu, etkinlik bu… Ne zaman başlayıp, ne zaman bitirelim, kime ne görev verelim, nasıl yürütelim, nereye ne harcayalım, yaptıklarımızın sonucunu nasıl alalım?..”
“Haklısın, hiç bunların önemli olabileceğini düşünmemiştim. Keşke bunları okuyup öğrenebileceğimiz bir kaynak olsa da okusak, değil mi?”
“Di.”
Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? Artık “etkinlik nasıl planlanır ve yürütülür”ü öğrenebileceğiniz bir kitabınız var. Elinizde tuttuğunuz kitapta deneyimli uygulamacı ve akademisyen Aylin Pira bir etkinliği etkili ve verimli bir şekilde planlamanın sırlarını veriyor. Halkla ilişkilere yatırdığınız paranın yarısı boşa gidiyor olabilir. Etkinlik Yönetimi bunun “hangi yarısı” olduğunu bulmanızda kolaylık sağlıyor.
Prof. Dr. Ali Atıf Bir
Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları

ayla-aydemir-kirmizi.jpg
Yazar :  Ayla Okay – Aydemir Okay
Yayın Evi : Der Yayınları
Baskı Tarihi : 2005
Arka Kapak :
Bu kitap yıllarca süren ayrıntılı bir araştırmayı gerektiren çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ile amacımız ülkemizde halkla ilişkiler alanında çok fazla yaygın olmayan konuları ilgili kişilere duyurmak ve dünyada son yıllarda tartışılan konuları okuyucularla paylaşmaktır.

Reklamlar
Bu yazı Kitaplar içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s